Nyckeltal för MOD - Mer organdonation

Org nr: 802465-1591
Organisationstyp: 

År20142015
Totala Intäkter Netto(tkr)3 0472 971
Eget kapital (tkr)544863
Kostnader / Totala intäkter i %16
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8383
Kommentar
Kommentar