Nyckeltal för Stödföreningen för Martaskolan i Uganda

Org nr: 802411-0333
Organisationstyp: 

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)168
Eget kapital (tkr)27
Kostnader / Totala intäkter i %10
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %93
Kommentar
Kommentar