Nyckeltal för EFI Fadder Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-1281
Organisationstyp: 

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)4 9803 878
Eget kapital (tkr)1 1531 157
Kostnader / Totala intäkter i %22
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8096
Kommentar
Kommentar