Nyckeltal för Kostfonden

Org nr: 802489-3532
Organisationstyp: 

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)5681 838
Eget kapital (tkr)50145
Kostnader / Totala intäkter i %149
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %10685
Kommentar
Kommentar