Nyckeltal för Kostfonden

Org nr: 802489-3532
Organisationstyp: 

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)568
Eget kapital (tkr)50
Kostnader / Totala intäkter i %14
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %106
Kommentar
Kommentar