Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige

Org nr: 802477-9269
Organisationstyp: 

År20142015
Totala Intäkter Netto(tkr)27 93141 328
Eget kapital (tkr)-338-378
Kostnader / Totala intäkter i %6470
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3730
KommentarStiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014 samt har haft stora initialkostnader.Stiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014 samt har haft stora initialkostnader.
Kommentar