90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 423 aktiva Organisationer

 • The Perfect World Foundation
  Ideell förening
  Org nr: 802453-0530
  900388-0
  900-3880
  9003880
  Telefon: 031-17 00 00

  Föreningens ändamål är att sprida medvetenhet och kunskap om utrotningshotade djurarter och naturområden och verka för dess fortlevnad, att verka för att stoppa den illegala handeln med djur- och naturprodukter, att stötta krisdrabbade områden inom djur- och naturfrågor genom att sprida information, dels via fysiska event, men även genom spridning på internet via olika sociala medier, att stötta och främja organisationer ekonomiskt och i deras verksamhet på plats i dessa krisdrabbade områden, att samla in medel med syftet att främja arbetet med att bevara jordens djur och natur.

  Verksam i:
  • Globalt
  Ändamål:
  • Djur
  • Miljö/Natur
  • Utbildning
  Område:
  • Bevarande projekt
 • RFSU Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802478-0697
  900390-6
  900-3906
  Telefon: 08-692 07 00

  Inom ramen för RFSU:s Ideprogram är insamlingsstiftelsens ändamål att stödja insatser som främjar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och att stödja insatser som utvecklar området SRHR och att öka allmänhetens kännedom och kunskap om nödvändigheten av området SRHR.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
  • Äldre
 • Insamlingsstiftelsen Skiers Left - Mikaelas minne
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-8352
  900383-1
  900-3831
  9003831
  Telefon: 073-433 82 83

  Stiftelsens ändamål är att genom bidrag stödja och främja vetenskaplig forskning inom alpin miljö samt lämna bidrag för utbildning, undervisning och sådan verksamhet som möjliggör för ungdomar att på ett säkert och tryggt sätt vistas i alpin natur, i huvudsyfte för friåkning (av i första hand kvinnor) samt genom bidrag stödja aktuell målgrupp genom att lämna bidrag till säkerhetsutrustning, tävlingsavgifter.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Miljö/Natur
  • Utbildning
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-9269
  900372-4
  900385-6
  900-3724
  900-3856
  Telefon: 08-411 88 22
  Hemsida: www.oxfam.se
  E-post: info@oxfam.se

  Stiftelsen ändamål är att skapa medvetenhet om människor som lever i fattigdom och drabbas av orättvisor, att fostra medborgare genom att föra samman och mobilisera människor genom kampanjer och samla in medel till projekt och program som hålls av Oxfam och Oxfam Novib för att stärka fattiga och marginaliserade människor och då särskilt kvinnor, i syfte att skapa en rättvis värld utan fattigdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Flyktingar
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till självhjälp
  • Jordbruk
  • Jämställdhet
  • Katastrofhjälp
  • Kvinnor
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Rättshjälp
  • Skyddat boende
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - yrkes
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Insamlingsstiftelsen Interpeace Sweden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-9277
  900391-4
  900-3914
  Telefon: 08-522 49 715

  Insamlingensstiftelsen Interpeace Swedens ändamål är att understödja International Peacebuiling Alliance (Interpeace) ändamål att bistå lokala och nationella aktörer men också det internationella samfundet för att förhindra och få ett slut på konflikter och att företa återuppbyggnad efter krig. De skall utföra detta arbete i första hand med tillämpning av Interpeace metoder.

  Verksam i:
  • Globalt
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Hållbar utveckling
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
  • Äldre
 • Flimo.se
  Ideell förening
  Org nr: 802460-7494
  900386-4
  900-3864
  Telefon: 031-134060
  Hemsida: www.flimo.se
  E-post: flimo@live.se

  Föreningen har till ändamål att bedriva ideeell offentlig insamling för humanitärt och välgörande ändamål genom att från allmänheten samla in pengar, kläder, skor, textilier och annat lösöre för att skänka till barnhem och andra behövande människor, främst i fattiga byar i Rumänien.

  Verksam i:
  • Europa
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Familjer
  • Föräldralösa barn
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
 • Emmaus Stockholm
  Ideell förening
  Org nr: 802016-9846
  900397-1
  900-3971
  9003971
  Telefon: 08-744 22 22

  Föreningens målsättning är att i solidaritet med världens fattiga och förtryckta folk arbeta för en rättvis fördelningn av jordens resurser, att genom tillvaratagande och återbruk av vårt samhälles överflöd skapa resurser för stöd, främst till folkliga organisationer, vari människorna själva tagit upp kampen för en människovärdig tillvaro och mot orsakerna till den nöd de tvingas leva i, att genom insamlingarna, anordnande av studier och på annat sätt, informera om fattigdomens och förtryckets orsaker, samt att verka för en ökad solidaritet mellan Sverige och folken i syd.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  Område:
  • Flyktingar
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
 • Insamlingsfonden Bissen Brainwalk
  Ideell förening
  Org nr: 802487-7824
  900414-4
  900-4144
  Telefon: 070-488 21 59

  Insamlingsfonden Bissen Brainwalk har som ändamål att samla in pengar till forskning samt sprida information om och förståelse kring hjärnans alla sjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  Område:
 • Svenska Epilepsiförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802006-7750
  900411-0
  Telefon: 08-669 41 06

  Svenska Epilepsiförbundet (SEF) är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt och religiöst obundet förbund med uppgift att som organisation stödja och ta initiativ som gagnar personer med epilepsi och deras anhöriga samt tillvarata deras intressen.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Neurologiska sjukdomar
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Hjälp till självhjälp
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Insamlingsstiftelsen JLOF (Jeremiah Lucas Opira Foundation) Sweden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-3643
  900410-2
  900-4102
  9004102
  Telefon: 073-574 97 98
  Hemsida: www.jlof.net
  E-post: info@jlof.net

  Stiftelsens ändamål skall vara såsom insamlingsstiftelse genom konkreta och hållbara projekt och program, driva internationellt utvecklings- och hjälparbete som förbättrar möjligheterna för fattiga och utsatta i de samhällen där stiftelsen verkar genom att bland annat främja: utbildning, bevarande av kultur, kulturarv och historia, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald, fred och försoning.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  • Miljö/Natur
  • Missbruksproblem
  • Prisutdelningar
  • Samhällsuppbyggnad
  • Stipendieverksamhet
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Bevarande projekt
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Jordbruk
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Rehabilitering
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - yrkes
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Vuxna
  • Äldre

Sidor