90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 418 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen Ncuma Tandhälsa
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-5997
  900132-2
  Telefon: 0733-34 52 60
  Hemsida: www.ncuma.se
  E-post: info@ncuma.se

  Stiftelsen har till ändamål att främja åtgärder för spridande av grundläggande tandhälsoinformation och för förebyggande och behandling av akut och nödvändig tandvård hos barn, mödrar och andra vårdnadshavare i kåkstäder i Sydafrika.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
 • Skånes Ornitologiska förening
  Ideell förening
  Org nr: 845000-8399
  900301-3
  900-3013
  Telefon: 040-473703
  Hemsida: www.skof.se
  E-post: birds@skof.se

  Föreningen har till ändamål att verka för vidgad kännedom och bättre levnadsbetingelser för den skånska fågelfaunan samt att bland allmänheten sprida intresse för ornitologi och naturvård.
  Denna målsättning vill föreningen förverkliga genom att verka för fågelforskning och fågelskydd, att med sakkunskap biträda myndigheter och organisationer i behandlingen av ornitologiskt betydelsfulla naturvårdsfrågor, att utge en tidskrift och även på annat sätt informera om och propagera för sin verksamhet och sina åsikter, att arrangera exkursioner och sammankomster, att samarbeta med föreningar med vilka föreningen delar den principiella inställningen till naturvårdsproblem.
  Föreningen har erhållit 90-konto för en del av sitt ändamål; fågelforskning, fågelsksydd samt undervisning om fåglar och fågelflyttning allt i regi av Falsterbo Fågelstation.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Utbildning
  • Miljö/Natur
  • Information- och Opinionsbildning
  • Forskning
  • Djur
  Område:
  • Barn
  • Bevarande projekt
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Psoriasisförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802002-7283
  900300-5
  900066-2
  1239000662
  Sms: 

  PSO till 72901 för att skänka 50 kr

  Telefon: 08-600 36 36
  E-post: info@pso.se

  Förbundets syfte är att verka för goda livsvillkor för människor med psoriasis, särskilt arbeta för bättre vård-, behandlings- och arbetsmöjligheter samt bättre stöd åt alla psoriasissjuka, verka för att de psoriasissjuka tillförsäkras samma ekonomiska, sociala och kulturella standard som övriga medborgare, verka för upplysning och forskning om psoriasis, vid behov samarbeta med andra organisationer för förverkligande av gemensamma syften, genom forskningsråd fördela tillgängliga medel för att främja vetenskaplig forskning rörande psoriasis.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Verksamhet för sjuka
 • Clownronden ideell förening
  Ideell förening
  Org nr: 846501-8755
  900270-0
  900-2700
  Telefon: 040-183319

  Föreningens ändamål är bland annat att i nära samarbete med vårdpersonal ge barn, men också andra, på sjukhus och liknande vårdinstutioner möjlighet att möta och använda sig av humor, skratt och drömmar och fantasi.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Kultur
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Familjer
  • Flyktingar
  • Personalutveckling
  • Verksamhet för sjuka
  • Ungdom
 • Svenska Skolidrottsförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802003-0618
  901126-3
  901-1263
  Telefon: 08-699 65 01

  Förbundet vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, i vilken barn och ungdom utvecklas till självständiga människor genom att vi aktivt vuxenstöd skapa förutsättningar för en väl fungerande skolidrottsförening för alla, att genom Skol-IF erbjuda en berikande fritidssysselsättning, att ge möjlighet till allsidig idrottsutövning och motverka tidig specialisering, att ge ungdomar och vuxna en allsidig idrottsledarutbildning, att via förbundets olika verksamheter ge demokratisk fostran, kunskap och självkänsla, att arbeta med jämställd idrott i enlighet med Riksidrottsförbundets jämställdshetsprogram, att i samarbete med andra organisationer erbjuda ett rikt utbud av olika verksamheter som bland annat motverkar våld, mobbing, rasism och droger, att moral, etik och fair play ingår som en naturlig del av verksamheten, att ge service till skolor som har Skol-IF.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Missbruksproblem
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Jämställdhet
  • Personalutveckling
  • Ungdom
 • TOSTAN Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802422-2344
  900047-2
  900-0472
  Telefon: 08-7184659
  Hemsida: www.tostan.se

  Föreningens ändamål är att stödja den verksamhet som moderorganisationen Tostan bedriver. Föreningen ska verka för detta syfte genom att bedriva följande verksamhet informera om Tostan för olika grupper i samhället som t ex skolor och andra utbildningsanstalter, förmedla volontärverksamhet till Tostan i Afrika och organisera studiebesök i Tostanprojekt i Afrika

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Vision for All
  Ideell förening
  Org nr: 822003-6191
  900661-0
  Telefon: 013-63 70 15

  Föreningens ändamål är att bedriva synundersökningar av de allra fattigaste i utvecklingsländer, vilka inte har råd att anlita optiker, utlämning av begagande glasögon, att uppmuntra och ge stöd för utbildning i utvecklingsländer (företrädesvis inom optometrin) med avsikt att öka möjligheterna till bättre syn för den fattiga befolkningen, informera om behovet av glasögon och andra förhållanden i utvecklingsländer med anknytning till föreningen verksamhet till medlemmar, bidragsgivare och allmänhet.

  Verksam i:
  • Sydamerika
  • Afrika
  • Europa
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa 1.6 miljoner-kvinna mitt i livet
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-9593
  900152-0
  900-1520
  1239001520
  Telefon: 08-205159

  Stiftelsens ändamål skall vara att öka kunskapen om kvinnors hälsa genom att, så långt resurserna tillåter, dels lämna stipendier och kontakta bidrag till vetenskaplig forskning och för spridande av information om kvinnors hälsa, dels sprida information om kvinnors hälsa i egen regi.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Neurologiska sjukdomar
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  • Reumatiska sjukdomar
  • Diabetes
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Kvinnor
 • Barn i Fokus Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-3132
  900278-3
  900-2783
  1239002783
  Sms: 

  Help till 72070 för att skänka 50 kr.

  Telefon: 070-4922091

  Barn i Fokus ändamål är att hjälpa behövande barn i fattiga områden till att få ett bättre liv. Insatserna ska främst ske inom grundläggande områden som utbildning, undervisning, utveckling, hälsovård samt vatten och livsmedelsförsörjning. Även andra än barn kan få nödhjälp av humanitära skäl eller för att främja utvecklingen i fattiga områden.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Hälsovård
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Katastrofhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - yrkes
  • Vatten/Sanitets projekt
 • Insamlingsstiftelsen The Chiparamba Foundation
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802424-7002
  900058-9
  900-0589
  Telefon: 08-54 58 15 81

  Stiftelsens avsikt är att agera i södra Afrika och dess ändamål är att med idrott, musik och konst som huvudsakliga verksamhetsområden ge stöd åt barn och ungdomar som lever på gatan, barn och ungdomar som blivit föräldralösa på grund av AIDS, barn och ungdomar som är på andra vis utsatta.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom

Sidor