90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 416 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen BarnSamariten
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 862000-4344
  901130-5
  901-1305
  1239011305
  Sms: 

  BARNSAM *belopp* till 72970 

  Välj mellan beloppen 50, 100, 200 och 500.

  t ex. BARNSAM 100 för att skänka 100 kr.

  Notera mellanslaget mellan BARNSAM och beloppet.

  Telefon: 036-377900

  Stiftelsen har till ändamål att informera om orsakerna till barnmisshandel, bedriva uppsökande verksamhet på barnsjukhus för att få kontakt med barn som utsatts för misshandel, såväl i Sverige som andra delar av världen, lämna praktisk hjälp till skadade och handikappade barn, t ex genom att ge dem böcker, leksaker, ritmateriel etc, på alla sätt förebygga utövande av våld mot barn, att på alla sätt skydda barn för såväl fysiskt som psykiskt våld samt att värna om barns rättigheter i samhället.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
 • Amalgamskadefonden
  Stiftelse
  Org nr: 817602-9562
  900765-9
  900-7659
  Telefon: 018-15 55 00

  Stiftelsens ändamål är att ta fram kunskaper och metoder för att identifiera , förebygga och bekämpa skadeverkningar av tungmetaller från amalgam och/eller andra källor hos människor. Detta sker främst genom att initiera, stödja och samordna forskning och utveckling avseende dels nya undersöknings-, behandlings-, och omvårdnadsmetoder, dels nya tandfyllningmaterial. I samma syfte lämnar och stödjer stiftelsen information därom. stiftelsen kan även stödja andra åtgärder i amalgam- eller tungmetallskadades intresse, tex i form av direkta hjälpinsatser såväl nationellt som internationellt.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Clowner utan Gränser
  Ideell förening
  Org nr: 802402-6521
  900020-9
  900-0209
  Telefon: 08-28 65 50
  Hemsida: www.skratt.nu

  Föreningen ska skapa och utveckla kulturella aktiviteter och "skrattterapi" på platser som har svårt att tillgodose dessa behov själva, oavsett etnisk tillhörighet, religion, politisk eller annan övertygelse, ska rekrytera personal för verksamhetens bedrivande samt samla artister, konstnärer och personer som på annat sätt kan vara organisationern behjälplig samt sprida information om och söka skapa opinion för sitt arbete.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hjälpverksamhet
  • Kultur
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Svensk-irakiska Solidaritetskommittén
  Ideell förening
  Org nr: 802403-8146
  900355-9
  Telefon: 0730-458 458
  Hemsida: www.sisol.se

  Föreningens ändamål är att stödja fred, demokrati och mänskligheter för det irakiska folket, ge praktiskt och ekonomiskt stöd till irakiska bistånds- och utvecklingsprojekt som bidrar till till återuppbyggnaden av Iraks infrastruktur, sprida saklig information om den aktuella situationen i Irak.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Kultur
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Ungdom

Sidor