90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 430 aktiva Organisationer

 • Permobilstiftelsen
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 29 mars 2007 att inte bevilja Permobilstiftelsen förlängd giltighetstid för 90-konto PG 900700-6 på grund av att stiftelsen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen En Hjälpande Hand
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 29 mars 2007 att inte bevilja förlängd giltighetstid för 90-konto PG 900040-7 på grund av att insamlingsstiftelsen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, CTRF
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontrolls styrelse beslutade den 15 mars 2007 att inte bevilja förlängd giltighetstid för kontrollgirokonto PG 900254-4, 900546-3 och BG 900-2544 på grund av att riksförbundet har haft för höga förvaltningskostnader.

  (Svensk Insamlingskontrolls styrelse beviljade CTRF den 22 juni 2010 att åter inneha ett 90-konto, se vidare under fliken 90-konton, CTRF  heter idag CancerRehabFonden)

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Ungdomens Hus - Oratorium
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 6 mars 2007 att frånta Ungdomens Hus - Oratorium rätten att använda 90-konto PG 900724-6 på grund av att föreningen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen för Djurhälsa och Djurvård
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 27 februari 2007 att frånta Stiftelsen för Djurhälsa och Djurvård rätten att använda 90-konto PG 900357-5 på grund av att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot, någon offentlig insamling har inte heller skett.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Föreningen Städa Sverige
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 27 februari 2007 att frånta Föreningen Städa Sverige rätten att använda 90-konto PG 900835-0 på grund av att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Khao Lak
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 19 februari 2007 att frånta Insamlingsstiftelsen Khao Lak rätten att använda 90-konto PG 900069-6 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med delårsrapportering.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Move & Walk Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 8 februari 2006 att frånta Move & Walk Insamlingsstiftelse rätten att använda 90-konto PG 900754-3 på grund av att insamlingsstiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Sveriges Cancersjukas Riksförbund
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 24 januari 2007 att inte bevilja Sveriges Cancersjukas Riksförbund förlängd giltighetstid för 90-kontona PG 900312-0, 900361-7 och BG 900-3120 på grund av att föreningen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Föreningen Mobilforskningsfonden
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 30 december 2006 att inte förlänga Föreningen Mobilforskningsfonden 90-konton PG 900023-3 och BG 900-0233 på grund av att ingen offentlig insamling skett.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor