90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 418 aktiva Organisationer

 • IM Individuell Människohjälp/Swedish Development Partner
  Ideell förening
  Org nr: 845000-0768
  901703-9
  900706-3
  900-7063
  901-7039
  1239007063
  Sms: 

  IM*belopp* till 72901

  Välj mellan beloppen 100, 200, 300, 400och 500

  t ex IM100 för att skänka 100 kr

  Telefon: 046-32 99 30

  Föreningen arbetar för en rättvis och medmänsklig värld. Föreningens ändamål är att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap. Föreningen bedriver internationellt utvecklingsarbete och humanitärt bistånd samt socialt arbete i Sverige.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Information- och Opinionsbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  • Hälsovård
  • Utbildning
  • Funktionsnedsättning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Hjälp till självhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Peace Parks Foundation - Sweden
  Ideell förening
  Org nr: 802445-2248
  900158-7
  900-1587
  Telefon: 08-7480090

  Föreningens ändamål är att stödja Peace Parks Foundation i Sydafrika (PPF-SA) som har som ändamål att underlätta bildandet av gränsöverskridande arealer i södra Afrika och därigenom stödja hållbar ekonomisk utveckling, främja bevarandet av biologisk mångfald och regional fred och stabilitet.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  Ändamål:
  • Utbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Samhällsuppbyggnad
  • Miljö/Natur
  • Information- och Opinionsbildning
  • Djur
  Område:
  • Bevarande projekt
 • Stiftelsen Nordens Ark
  Stiftelse
  Org nr: 854600-6191
  900196-7
  900460-7
  900-1967
  900-4607
  Telefon: 0523-79590

  Stiftelsen har till ändamål att driva och förvalta en avelsanläggning för utrotningshotade djurarter/raser. Därvidlag ska beaktas att ens ådan anläggning fyller flera ändamål att bedriva forskning och undersökning av på anläggningen förekommande djurarter/raser och därigenom bidra till ökad kunskap om dessa och öka dessas överlevnadsmöjligheter, att under kontrollerad avelsverksamhet bidra till räddningsarbetet med utrotningshotade djurarter/raser, att användas som utbildningsresurs på olika nivåer, grundskola, gymnasium, högskola, universitet, att vara delvis tillgänglig för publik och därigenom öka intresset och kunskaperna hos allmänheten för naturvårdsarbetet.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Djur
  • Forskning
  • Miljö/Natur
  • Utbildning
  Område:
  • Bevarande projekt
 • Sveriges Olympiska Kommitté
  Ideell förening
  Org nr: 802002-5667
  900274-2
  900-2742
  Telefon: 08-4026800
  Hemsida: www.sok.se
  E-post: info@sok.se

  Föreningens ändamål är att vara den svensk idrottsrörelsens högsta instans i olympiska frågor. Föreningens uppgift är att utveckla och värna om den olympiska rörelsen i Sverige i enlighet med bestämmelserna i Internationella Olympiska Kommitténs stadgar, the Olympic Charter. Föreningen har antagit World Anti Doping Code och ska följa dess regler.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  Område:
  • Barn
  • Jämställdhet
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, Radiumhemmets Forskningsfonder
  Stiftelse
  Org nr: 802005-0947
  900880-6
  900-8806
  Telefon: 08-545 425 55
  Hemsida: www.rahfo.se
  E-post: info@rahfo.se

  Fondens ändamål är att bekämpa cancersjukdomarna. Detta sker främst genom att understödja och befrämja det vetenskapliga studiet av dessa sjukdomar och av deras behandling vid svenska instutioner som är utrustade härför, i första hand den gemensamma forskningsverksamheten vid Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Stockholm.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  Område:
 • Stiftelsen Reach for Change
  Stiftelse
  Org nr: 802426-5590
  900235-3
  900-2353
  1239002353
  Telefon: 08-684 31 100

  Stiftelsen har till ändamål att utöva hjälpverksamhet i syfte att hjälpa barn och ungdomar i hela världen att få tillräckliga förutsättningar för en trygg uppväxt, utbildning samt god miljö som möjliggör barns och ungdomars personliga utveckling. Stiftelsens metod att göra detta är att se till att barn och ungdomar i världen bereds möjligheter till utveckling genom lek och lekfullhet. Stiftelsen kommer att stödja sociala entreprenörer med en innovativ idé som kan förbättra världen genom lek, lekfullhet eller genom att undanröja hinder för lek, genom opinionsbildning kring socialt entreprenörskap och rätten till lek. Stiftelsen ska även bistå med professionell hjälp, rådgivning och mötesmöjligheter, samt att genom forskning, information och utbildning öka kunskapen om lekens betydelse bland allmänheten och jobba för att barns utveckling ska prioriteras i samhällen.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Ungdom
 • Mentor Sverige Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802402-7560
  902502-4
  902-5024
  Telefon: 08-789 11 80
  Hemsida: www.mentor.se

  Stiftelsen har till ändamål att understödja och vidta preventiva åtgärder mot missbruk av droger och andra skadliga beroendeframkallande medel bland barn och ungdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Globalt
  Ändamål:
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Personalutveckling
  • Volontärer
  • Ungdom
 • UNICEF Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802401-4386
  902001-7
  902501-6
  900039-9
  902-0017
  902-5016
  900-0399
  Telefon: 08-692 25 00
  Hemsida: www.unicef.se

  Föreningen har till ändamål att verka för UNICEF genom att i egen regi och/eller i samarbete på alla sätt verka i enlighet med Konventionen om Barn Rättigheter och verka för att barnets bästa ska främjas, sprida kunskap om barns situation i världen och om UNICEFs verksamhet nationellt och internationellt.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Svenska Sällskapet för Medicinsk forskning
  Ideell förening
  Org nr: 815200-8317
  901109-9
  901-1099
  1239011099
  Telefon: 08-33 50 61
  Hemsida: www.ssmf.se
  E-post: info@ssmf.se

  Sällskapets har till uppgift att ekonomiskt understödja svensk medicinsk forskning.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Diabetes
  • Forskning
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  • Missbruksproblem
  • Neurologiska sjukdomar
  • Reumatiska sjukdomar
  Område:
 • Melissafonden insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802411-8898
  901981-1
  901-9811
  Telefon: 070-528 47 55

  Stiftelsen har till ändamål att hjälpa unga kvinnor som utsätts för hot och förföljelse av män. Detta kan ske genom att anordna skyddat boende, ekonomiskt stöd, förmedla kontakt med hjälporganisationer för stöd och hjälp.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Hjälp till enskilda
  • Kvinnor
  • Skyddat boende
  • Vuxna

Sidor