90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 419 aktiva Organisationer

 • Barn i Nöd - Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 852000-5995
  900575-2
  900-5752
  1239005752
  Telefon: 031-704 65 60

  Stiftelsens har till huvudsakligt ändamål att bedriva socialt hjälparbete och kristen mission genom att främja barn- eller ungdomsvård och fostran eller utbildning samt utöva hjälpverksamhet bland behövande.

  Verksam i:
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Religiöst arbete/Mission
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
 • Barncancerfonden
  Ideell förening
  Org nr: 802010-6566
  902090-0
  902099-1
  902-0900
  Telefon: 08-584 209 00

  Fonden har som ändamål att arbeta för en bättre vård och livssituation för barnen och de närstående. Fonden ska stödja såväl grundforskning som klinisk forskning med svensk anknytning, kring cancersjukdomar, sjukdomar med närliggande sjukdomsbild samt sena komplikationer, stödja utarbetande av nya undersöknings och behandlingsmetoder samt rehabilitering, stödja forskares och personalgruppens fortbildning och utbyte av erfarenheter och forskningsresultat, bedriva informationsverksamhet om cancersjukdomar hos barn och dess följder. Vara ett samarbetsorgan och riksförbund för de regionala föreningarna, samverka med organisationer med liknande uppgifter.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Barncancerfonden Mellansverige
  Ideell förening
  Org nr: 817601-9316
  900010-0
  900-0100
  1239000100

  Föreningens ändamål är: Att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer. Att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer. Att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Barncancerfonden Norra
  Ideell förening
  Org nr: 894002-4790
  903080-0
  903-0800
  Telefon: 090-772700

  Föreningens ändamål är att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer, att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer, att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer,  att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer,  att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Barncancerfonden Stockholm Gotland
  Ideell förening
  Org nr: 802009-2261
  900290-8
  900-2908

  Föreningens ändamål är att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer, att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer, att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer, att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer, att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Verksamhet för sjuka
 • Barncancerfonden Södra
  Ideell förening
  Org nr: 845001-3415
  900330-2
  900-3302
  Telefon: 040-42 65 64

  Föreningens ändamål är: Att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer. Att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer. Att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Barncancerfonden Västra
  Ideell förening
  Org nr: 857204-1369
  900660-2
  900-6602
  Telefon: 031-84 51 03

  Föreningens ändamål är: Att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer. Att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer. Att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
 • Barncancerfonden Östra
  Ideell förening
  Org nr: 822003-7827
  900707-1
  900-7071
  Telefon: 013-31 08 24

  Föreningens ändamål är: Att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer. Att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer. Att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Ungdom
 • Barnen Framför Allt - Adoptioner
  Ideell förening
  Org nr: 852000-3693
  900272-6
  900-2726
  Telefon: 0300-331 31
  Hemsida: www.bfa.se

  Föreningen har till huvudsakligt syfte att förmedla internationella adoptioner. Vidare har föreningen till syfte att vara intresseorganisation för adoptivföräldrar i Sverige och att förmedla hjälp till behövande, företrädesvis föräldralösa barn, och i övrigt därmed förenlig verksamhet.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Föräldralösa barn
  • Fadderverksamhet
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Barn
 • Barnens Guldkant
  Ideell förening

  Barnens Guldkant har på egen begäran den 9 januari avslutat sina 90-konton PG 900311-2 och BG 900-3211.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor