90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 418 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-6067
  900304-7
  900-3047
  Telefon: 073-9731144
  Hemsida: www.ibcf.se
  E-post: info@ibcf.se

  Insamlingsstiftelsens ändamål är att genom vetenskaplig forskning med inriktning på att förhindra och förebygga förekomsten av cancersjukdomar som är kopplade till yrket som räddningspersonal, att utveckla metoder, teknikutveckling och utrustning för räddningspersonal som minskar risken att utsättas för farliga ämnen före, under och efter insats samt att i samma syfte bedriva utbildning för räddningspersonal, bransch och branschleb´vereantörer samt utveckla nya metoder för hälsoundersökningar av räddningspersonal.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Cancer
  Område:
 • KFUK - KFUM Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802004-2290
  901855-7
  Telefon: 08-677 30 00
  Hemsida: www.kfum.se
  E-post: info@kfum.se

  Föreningens är en kristen ungdomsrörelse med helhetsyn på hela människan. Föreningen vill inspirera till kristen tro, stimulera till personligt ansvarstagande i samhället, verka för en kristen gemenskap och samverkan med andra religioner, verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på övertygelsen om människors lika värde, verka för internationell solidaritet och rättvisa, främja en hälsosam livsstil fri från missbruk, ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Kultur
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  • Miljö/Natur
  • Missbruksproblem
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Funktionsnedsättning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Second hand
  • Ungdom
 • Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen
  Stiftelse
  Org nr: 846002-8734
  901080-2
  900143-8
  901-0802
  1239010802
  Sms: 

  BARN 100 till 72980 för att skänka 100 kr.

  Notera mellanslaget mellan BARN och 100.

  Telefon: 040-689 30 40

  Stiftelsens ändamål är att på evangelisk kristen grund bedriva hjälpverksamhet bland nödlidande barn och ungdom i U-länder, samt evangelisera i dessa länder, vissa öststater och de nordiska länderna.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Globalt
  Ändamål:
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Riksorganisationen Unga Reumatiker
  Ideell förening
  Org nr: 802401-0251
  901704-7
  901-7047
  Telefon: 08-605 82 70

  Unga Reumatikers uppgift är att fungera som mötesplats för barn, ungdomar och unga vuxna med en reumatisk sjukdom, att sprida information om situationen för barn- och umgdomar med reumatisk sjukdom, att verka för att insatser inom forskning som rör reumatism hos barn- och ungdomar ökar samt att bedriva och vidareutveckla en demokratiskt fungerande organisation för och med barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Reumatiska sjukdomar
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Svenska Lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802412-7964
  901220-4
  Telefon: 070-618 40 07
  Hemsida: www.slusg.org

  Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till enskilda forskare och forskargrupper i Sverige för vetenskapliga studier och för att sprida kunskap om förbättrade behandlingsmetoder, undersökningsmetoder och om lungcancersjukdomens biologi. I första hand ska forskning med direkt klinisk tillämpning inom terapi och utredning understödjas, men även annan forskning rörande sjukdomens biologi, etiologi, epidemiologi, prevention, tidigupptäckt och förbättrat patientomhändertagande ska stödjas.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Verksamhet för sjuka
 • Johan Janssons Stiftelse för tumörforskning och Cancerskadade
  Stiftelse
  Org nr: 857500-9496
  900046-4
  Telefon: 0586-15270

  Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig verksamhet inom området muskoskeletal tumörforskning i Västsverige inkluderande Värmland genom utdelande av bidrag till forskningsprojekt samt till nationellt och internationellt utbyte av forskningsinformation, att i andra hand stödja annan cancerforskning, att genom ett tillhandahållande av handikappanpassade bilar ge bilstöd till cancerskadade i Västsverige och Värmland. I första hand ska bilstödet avse dem som fått funktionshinder på grund av muskoskelateral tumörsjukdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
  • Hjälp till enskilda
 • We Effect
  Ideell förening
  Org nr: 802004-1524
  901001-8
  900061-3
  901-0018
  Telefon: 08-120 371 00

  We effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors stöd för ett långsiktigt internationellt utvecklingsarbete med inriktning på hjälp till självhjälp för att förbättra livsbetingelserna för fattiga och utsatta människor. We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i utvecklingsländerna. We Effect är partipolitiskt och religiöst obunden.

  Verksam i:
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Jordbruk
  • Jämställdhet
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Svalorna Indien-Bangladesh
  Ideell förening
  Org nr: 845000-4240
  901234-5
  901-2345
  Telefon: 046-129326

  Föreningens ändamål är att i Emmausrörelsens anda arbeta för en värld utan fattigdom för både kvinnor och män, att medverka till att social och ekonomisk rättvisa uppnås i världen och att arbeta för en hållbar miljö.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Second hand
 • Mind
  Ideell förening
  Org nr: 802002-7291
  900853-3
  900-8533
  1239008533
  Sms: 

  mind*belopp* till 72980

  Välj mellan beloppen 50 och 100 kr

  t ex mind100 för att skänka 100 kr

  Telefon: 08-347065
  Hemsida: www.mind.se
  E-post: info@mind.se

  Riksföreningens uppgift är att främja psykisk hälsa. Denna uppgift innefattar att bidra till att skapa förutsättningar för psykisk hälsa hos individen och samhället, att arbeta för att förebygga sådana psykiska påfrestningar som kan leda till psykisk ohälsa samt att arbeta för förbättrad och ändamålsenliga vård för dem som drabbas av psykisk ohälsa eller psykiska funktionshinder.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Information- och Opinionsbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Anhörigstöd
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Reningsborg
  Ideell förening
  Org nr: 857206-6812
  900693-3
  900-6933
  Telefon: 031-47 30 00

  Föreningens ändamål är att hjälpa och stödja människor i svåra situationer både i Sverige och utomlands. Föreningern arbetar för att skapa bättre livsvillkor och en meningsfull tillvaro för dessa människor. Föreningen ska bland annat starta och stödja verksamheter som genererar arbete, t. ex secondhandverksamhet samt även arbeta med förebyggande insatser som motverkar hemlöshet, arbetslöshet, drogberoende, fattigdom och svält.

  Verksam i:
  • Asien
  • Europa
  • Sverige
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna

Sidor