90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll. Under fliken nyckeltal kan du få statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi.  Under fliken läs mer kan du se 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 417 Organisationer

 • Muskelkampen
  Avslutade konton
  Ideell förening
  Org nr: 802468-7777
  072-277 30 05

  Föreningen har på egen begäran den 13 oktober 2016 avslutat sina 90-konton PG 900395-5 och BG 900-3955.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • International Aid Services
  Indragna konton
  Ideell förening

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 4 oktober 2016 att frånta International Aid Services rätten att använda 90-konto PG 900042-3 på grund av att föreningen inte har inkommit med räkenskaper för 2015 i tid.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Livslustfonden Cancer. För dig som har eller har haft cancer
  Indragna konton
  Ideell förening

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 27 september 2016 att frånta Livslustfonden Cancer. För dig som har eller har haft cancer rätten att använda 90-konto 900423-5 på grund av att föreningen  inte inkommit med fullständiga räkenskaper för 2015.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Forskare mot Magsäckscancer
  Avslutade konton
  Insamlingsstiftelse

  Insamlingsstiftelsen Forskare mot Magsäckscancer har på egen begäran den 26 september 2016 avslutat sitt 90-konto PG 900198-3.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen National Geographic Global Exploration Fund - Europe
  Avslutade konton
  Insamlingsstiftelse

  Insamlingsstiftelsen National Geographic Global Exploration Fund - Europe har den 12 september 2016 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900435-9 och BG 900-4359.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Svensk Tandräddning
  Indragna konton
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-7685

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 7 september 2016 att frånta Insamlingsstiftelsen Svensk Tandräddning rätten att använda 90-kontona PG 900348-4 och BG 900-3484 på grund av att stiftelsen inte inkommit med ansökan om förlängd giltighetstid.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Alois Alzheimer
  Avslutade konton
  Insamlingsstiftelse

  Stiftelsen har den 30 juni 2016 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900339-3 och BG 900-3393.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • LP-Verksamhetens Insamlingsstiftelse
  Avslutade konton
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802404-6057

  Stiftelsen har på egen begäran den 29 juni 2016 avslutat sina 90-konton PG 901696-5 och BG 901-6965.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • RSK Riksföreningen Stoppa mäns våld mot Kvinnor
  Indragna konton
  Ideell förening
  Org nr: 802421-8300
  900273-4
  900-2734
  073-5074366

  Svensk Insamlingskontroll har den 9 juni 2016 beslutat att frånta RSK Riksföreningen Stoppa mäns våld mot Kvinnor rätten att använda 90-kontona PG 900273-4 och BG 900-2734 på grund av att de inte har följt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
  Vuxna
 • Ideella Föreningen Östpendeln
  Avslutade konton
  Ideell förening
  Org nr: 873202-3679

  Ideella Föreningen Östpendeln har på egen begäran den 26 april 2016 avslutat sitt 90-konto PG 900644-6.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område: